Certified Tree Climber (CTC)

Arboristfaget er ligesom mange andre fag også præget af useriøse udbydere. Certified Tree Climber er derfor opstået ud fra et ønske om og behov for at definere et minimumskrav for professionelle arborister, og der er i høj grad lagt vægt på personlig sikkerhed.

Selve certificeringen består derfor også af en eksamen af 1 dags varighed, hvor kandidaten blandt andet skal vise sikker brug af motorsav under klatring, nedfiring af stammestykker, jordmandens funktioner, redning af tilskadekommen klatrer og identificering af risici.

Eksamen består af både en skriftlig og praktisk prøve, og der er tilknyttet en ekstern censor.

For yderligere specificering af, hvilke krav, der eksamineres i, henviser vi til Standard for Certified Tree Climber, der kan hentes i PDF-form her:

Søg efter gyldige certifikater

Kontakt os på mail@certified-treeclimber.org eller telefon +45 70 220 215

Certified Treeclimber er en del af Træservicegruppen, som også udbyder erhvervsklatring samt kurser, uddannelser og certificeringer indenfor træklatring og manuel træfældning fra jorden.
Læs mere på Arboristklatring.dk eller arboristklattring.se